PLKN 3.0 bakal mula pertengahan tahun depan dengan format & konsep baharu

PLKN 3.0 bakal mula pertengahan tahun depan dengan format & konsep baharu

 

Kerajaan bersetuju melaksanakan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 3.0 dengan konsep dan format baharu di bawah Kementerian Pertahanan (MINDEF).

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, pelaksanaan semula PLKN akan dijalankan menerusi dua fasa iaitu Fasa Pra PLKN dan Fasa Latihan Asas.

“MINDEF, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan modul latihan secara berfasa.

“PLKN akan diperkenalkan di peringkat sekolah iaitu Fasa Pra PLKN sebagai persiapan untuk menjalani latihan khidmat negara selepas berusia 17 tahun.

“Program ini akan melibatkan pelajar-pelajar di Tingkatan 4 sahaja semasa kegiatan ko-kurikulum,” katanya bagi menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kechik.

Pada fasa seterusnya remaja berusia 17 tahun dan ke atas akan dipilih untuk menjalani latihan asas iaitu Fasa Latihan Asas di 13 kem Askar Wataniah di seluruh negara, 20 universiti awam dan beberapa politeknik.

Fasa latihan asas itu merangkumi pengisian latihan yang terdiri daripada modul asas kenegaraan sebanyak 30 peratus serta latihan asas ketenteraan sebanyak 70 peratus.

“Modul Asas Kenegaraan dibangunkan oleh KPM yang mengandungi Modul Kenegaraan Elemen Jati Diri, Modul Kenegaraan Elemen Cinta Negara dan Modul Kenegaraan Elemen Perpaduan.

“Manakala Modul Asas Ketenteraan pula dibangunkan oleh MINDEF yang berkonsepkan pembelajaran melalui pengalaman serta latihan berkumpulan.

“Pelatih akan dilatih untuk mempraktikkan budaya kehidupan tentera seperti disiplin, ketepatan masa, tersusun (organised) dan mandiri (independent),” ujarnya.

Dalam pada itu, pelatih juga akan diberikan peluang untuk menjalani latihan lanjutan atau Fasa Latihan Lanjutan mengikut bidang yang mereka minati.

“Modul bagi setiap latihan khusus dibangunkan untuk anggota angkatan tetap, angkatan simpanan dan sukarelawan. Latihan tersebut berbentuk intensif, lapangan dan praktikal,” jelasnya.

Untuk makluman, Fasa Pra PLKN di peringkat sekolah yang melibatkan pelajar tingkatan 4 akan dilaksanakan bersama ketetapan pelaksanaan modul GenMadani oleh KPM dan dijangka bermula pada Jun/Jul 2025.

Bagi Fasa PLKN Asas yang melibatkan peserta 17 tahun dan ke atas di kem askar wataniah selama 45 hari selain ia dijangka akan bermula pada April 2026.

Walau bagaimanapun, projek rintis akan bermula pada Jun dan Julai 2025 yang akan melibatkan dua kem wataniah dengan sasaran penyertaan seramai 1,000 peserta.

Manakala Fasa PLKN Asas di Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA), ia akan bermula pada pengambilan pelajar sesi Akademik 2026/2027.