Laporan audit sahkan kerajaan bayar RM273 juta untuk sistem kastam yang tak pernah siap

Laporan audit sahkan kerajaan bayar RM273 juta untuk sistem kastam yang tak pernah siap

 

Kerajaan membayar hampir RM273 juta untuk sistem baru bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia, namun ia tidak pernah disiapkan.

Menurut laporan Ketua Audit Negara 2019 Siri 2 – projek sistem uCustoms telah dimulakan pada tahun 2013 dan sepatutnya siap pada tahun 2015.

Ia seharusnya menggantikan sistem maklumat jabatan itu yang telah digunakan sejak tahun 1995.

Kontrak untuk projek itu diberikan kepada syarikat yang dikenal pasti sebagai “374044-H” oleh juruaudit – yang telah mengemukakan tawaran terendah.

Walau bagaimanapun, Jabatan Audit berpendapat bahawa kemahiran teknikal yang lemah oleh kontraktor adalah sebab utama projek ini gagal.

Kontrak pada mulanya bernilai RM317.78 juta, untuk tempoh 24 bulan antara Oktober 2013 dan Oktober 2015.

Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan kemudiannya meluluskan lima lanjutan masa dan tiga kontrak tambahan – dengan tarikh penyelesaian projek dipindahkan ke 31 Disember 2020.

Lanjutan ini menjadikan kos projek uCustoms menjadi RM390.01 juta.

Walau bagaimanapun, projek itu gagal disiapkan, dengan perkembangan projek hanya pada 27.2 peratus.

Kontrak uCustoms tidak diperbaharui ketika tamat pada 31 Disember 2020.

RM272.99 juta telah dibayar kepada pembangun sistem itu.

Juruaudit mendapati bahawa 13 pembayaran berjumlah RM64.89 juta tidak dapat disahkan kerana dokumentasi yang tidak lengkap.

Notis untuk Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan (Liquidated Ascertained Damages) berjumlah RM3.94 juta telah dikeluarkan pada bulan Disember tahun lalu.

Sementara itu, Jabatan Kastam melantik syarikat “150059-H” sebagai pejabat pengurusan projek untuk uCustoms.

Mereka telah dibayar RM7.42 juta untuk tugas itu.

Namun, Jabatan Audit menyatakan bahawa 150059-H “kurang berhasil” memainkan peranannya sebagai pejabat pengurusan projek, dan gagal menyediakan, mengemas kini, dan menyimpan fail projek secara terpusat.

Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Wong Kah Woh dalam satu kenyataan hari ini mengatakan mereka mungkin akan memanggil kerajaan meneliti isu projek uCustoms.

Sumber: Malaysiakini

COMMENTS